Fyzická ostraha majetku a osob

Mezi službami naší bezpečnostní agentury najdete mj. fyzickou ostrahu majetku a osob. V této oblasti nabízí naše firma následující služby:

Fyzická ostraha objektů

ostraha 1

Hlavním cílem této služby je zamezit vniknutí neoprávněných osob do střežených prostor, případně včasně a kvalifikovaně zajistit místo trestného činu, nebo osoby pachatele do příjezdu Policie ČR. Úkolem fyzické ostrahy objektů je také předcházet poškození nebo zničení střeženého majetku, v důsledku poruch a havárií rozvodů elektrického proudu, vody, plynu a provádět preventivní opatření proti technologickým haváriím v dohodnutém rozsahu. Fyzická ostraha objektů také pomáhá zabezpečit dodržování režimových opatření podle přání zákazníka, pravidelnou kontrolní činností zabraňuje vzniku krizových situací ve střeženém objektu, případně fyzická ostraha objektů zajišťuje také další služby v souladu s požadavky zákazníka.


Pracovníci pro tuto službu jsou vybíráni na základě psychologických testů, fyzické a psychické zdatnosti a trestní i morální bezúhonnosti. V průběhu pracovního poměru absolvují řadu testů, výcviků a speciálních školení.


Služba je prováděna ve stejnokroji společnosti nebo podle požadavků zákazníka ve společenském oděvu. Strážní jsou vybaveni technickými prostředky v souladu s charakterem střeženého objektu (tonfou, kasarem, paralyzujícími prostředky nebo střelnými zbraněmi).


Pro zabezpečení kvalitního radiového spojení jsou využívány radiostanice pracující v profesionálních pásmech. Řídící pracovníci a určení zaměstnanci jsou vybaveni mobilním telefonem.

Kontaktní ostraha objektů mobilní hlídkou

ostraha 2

Touto činností se rozumí opakovaná kontrola střeženého místa mobilní hlídkou. Tato forma ostrahy je vhodná zejména jako doplněk elektronického zabezpečení. Pracovníci mobilní hlídky kontrolují zejména neporušenost vnějšího pláště budovy, případně oplocení, zajištění vnitřních zařízení (uzamčení místností, vypnutí nebo zapnutí osvětlení a podobně).


Oproti stálé fyzické ostraze na objektu je výhodou této služby její nižší cena vzhledem k tomu, že zákazník platí pouze výkon služby po dobu činnosti na sledovaném objektu.

Ochrana osob

Tato služba je prováděna speciálně pracovníky, kteří procházejí zvláštním výcvikem a ovládají taktiku činnosti v konfliktních situacích, boj z blízka bez použití zbraně, střelbu z palných zbraní, speciální ovládání vozidel v nestandardních situacích.


Podle přání zákazníka jsou tito pracovníci oblečeni buď v uniformách nebo v civilním obleku. Cena za hodinu této služby se pohybuje od 300 do 1000 Kč za jednoho pracovníka a je závislá na charakteru, důležitosti a míře rizika prováděné činnosti.

Bezpečnostně pořadatelské služby

Tato služba se uplatňuje zejména při organizaci sportovních utkání, společenských akcí, koncertů a diskoték, výstav a festivalů. Pracovníci pořadatelské služby při této činnosti kontrolují oprávněnost ke vstupu do určených prostor, poskytují informační služby a podílejí se na zabezpečení veřejného pořádku.Vedoucí služby je radiově spojen s operačním centrem pro případ mimořádných událostí.

Převozy peněz a cenných zásilek

Transporty peněžních a cenných zásilek se v podstatě dělí na přepravy bez účasti zákazníka a na přepravy za účasti zákazníka (peněžní posel). Přepravy bez účasti zákazníka jsou realizovány výhradně pracovníky naší firmy, kteří přebírají zapečetěný vak (či případně jiné bezpečnostní zavazadlo) a v neporušeném stavu jej dopraví na místo určení. Přepravy za účasti zákazníka jsou realizovány pracovníky naší firmy, kteří poskytují doprovod a ochranu zákazníka, který převáží hotovost. V tomto případě pracovník bezpečnostní služby nepřebírá zásilku od zákazníka.


V závislosti na hodnotě přepravované zásilky je stanoven počet a vybavení osob přepravujících zásilku. Osádka vozidla je vybavena krátkými kulovými zbraněmi, neprůstřelnými vestami a je vycvičena pro zvláštní a mimořádné situace. Po celou dobu plnění úkolů je osádka i doprovod v radiovém nebo telefonickém spojení s dispečinkem.


Pojištění přepravy peněz a cenných zásilek je garantováno smlouvou uzavřenou u pojišťovny Kooperativa.


Orientační ceník převozů
služby za použití vozidla 9,50,- Kč/km
ozbrojený doprovod 300,- Kč/hod.
závisí na počtu převozů v měsíci a výšce přepravované částky

Orientační ceník fyzické ostrahy
1 strážný 90 - 98,- Kč/hod.
Cena stanovena dle požadavku objednatele.
Provozování recepční služby. V ceně: mobilní spojení s PCO a objednatelem

* K uvedeným cenám se účtuje DPH ve výši 21%
volejte
495 000 210
602 124 435
604 280 259
777 063 790
novinky
29.08.
Pracovní příležitost !

Přijmeme pracovníka výjezdové zásahové skupiny PCO na pracoviště Hradec Králové. Podmínkou je platný zbrojní průkaz. Profesní životopis prosím zasílejte na podatelna@barahk.cz

20.12.
Nové ceny

Od 1.1.2014 nové ceny za připojení objektu.

23.03.
Nové certifikáty

Zveřejnili jsme pro Vás nové certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.